DRCENÍ TŘÍDĚNÍ DEMOLICE
Stroje využíváme na drcení, třídění a demolici. Stroje jsou mobilní, takže si můžete objednat naše služby až k vám domů.
Zabýváme se zpracováváním a likvidací všech stavebních odpadů. Nabízíme možnost ukládky stavebních sutí, dřevních odpadů, výkopových zemin a následný prodej recyklátů z našich recyklačních středisek. Kompletní rozsah zemních a výkopových prací. Dále provádíme demolicemi a výstavby bytů, rodinných domů až po průmyslové objekty a areály.

ROTANI S.R.O. – ÚSPORY ENERGIE je spolufinancován Evropskou unií – Cílem projektu je snížení energetické náročnosti technologického procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu v provozovně žadatele.

ROTANI s.r.o. – Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti;  Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022339 Popis projektu: cíle a výsledky projektu. Postačí stručně, například: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nových technologií, prostřednictvím kterých bude společnost moci zpracovávat svůj stavební odpad a následně jej využívat opět ve stavebnictví. V dnešní době se ve stavebnictví využívá mnoho druhů materiálů, které se rozkládají až stovky let. Společnost tento nešvar nehodlá podporovat a svůj vygenerovaný odpad bude dále zpracovávat. Tímto zpracování odpadu se snižuje ekologická zátěž a ve velké míře se šetří výhradní ložiska nerostných zdrojů jako jsou např. kamenivo a štěrkopísky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RO_B_CPlakát EU

MŮŽETE SI VYBRAT ZE SPECIÁLNÍ NABÍDKY NAŠICH SLUŽEB

DRCENÍ
STAVEBNÍCH
ODPADŮ
KOMPLEXNÍ
ROZSAH
DEMOLIC
VÝSTAVBA
REKONSTRUKCE
TŘÍDĚNÍ
STAVEBNÍCH
ODPADŮ
KOMPLEXNÍ
ROZSAH
ZEMNÍCH PRACÍ